Konsulenttjenester

Har du ikke tid å håndtere store mengder CV’er? Eller har du vanskelig for å finne den rette kompetansen? Få hjelp av våre konsulenter!
 • Få profesjonell hjelp
 • Spar tid og administrering
 • Vi leverer kandidatene til deg

Har du ikke tid til å håndtere store mengder CV’er? Eller synes du det er vanskelig å finne den rette kompetansen? Få hjelp av våre konsulenter! De kan hjelpe deg med utvelgelse og gradering av innkomne søknader eller gi deg tips til utformingen av dine annonser slik at du tiltrekker deg de rette kandidatene. Du sparer både tid og administrering og kommer raskere i kontakt med de riktige kandidatene.

Monster Webdragon – når du ikke har tid

Monster Webdragon er en tids- og kostnadseffektiv måte for å løse en rekruttering. Sammen med en av våre konsulenter fastsetter dere en kravprofil som brukes for søk i CV-databasen. Konsulenten tar deretter hånd om prosessen videre og leverer kandidater til deg. Alle overleverte kandidatene vil ha takket ja til videre kontakt med deg og din bedrift innen overlevering.

Monster Organizer – hjelper deg med å sortere

Vi sorterer og administrer søknadene du får til din annonse på Monster og tar oss også av kommunikasjonen med kandidatene. Sammen med av våre konsulenter setter du en kravprofil som benyttes for å gjøre utvalget av kandidater. Konsulenten tar deretter hånd om prosessen og leverer kandidater til deg som matcher den oppsatte kravprofil. Alle kandidater som har søkt på jobben får personlige elektroniske brev fra Monster. De kandiater dere velge ikke å gå videre med vil motta et avslagsbrev.

Tilbud: En annonse på Monster med Monster Organizer. Fra 20.000 kr

Kjøp direkte online

Monster E-hunting – det beste av to verdener

Monster E-hunting er en kombinasjon av Webdragon og Organizer som utnytter rekkevidden til en stillingsannonse og treffsikkerheten til Cv-databasen. Våre konsulter tar hånd om prosessen basert på din kravprofil og leverer deg kandidatene som svarer til denne.

Tilbud: Monster E-hunting fra 29.900 kr.

Kjøp direkte online

Vil du vite mer om Monsters konsulenttjenster? Ring +46 8 506 523 00 eller send en E-post til kund@monster.se.

Webdragon – CV-Søk

Monster søker fram kandidater i Monsters CV-database som stemmer overens med den kravprofil som settes opp av deg sammen med en av Monsters konsulenter.

Prosess:

 1. Dere bestiller oppdraget av deres kontaktperson på Monster. Dersom Monster godtar oppdraget avtales dette innen 3 dager med en av konsulentene. Kravprofil avtales enten i personlig møte eller over telefon.
 2. Konsulenten og ansvarlig for rekrutteringen er tilstede ved møtet om kravprofil. Under møtet bestemmes også eventuelle tillegg for å nå ut til interessant kandidater samt dato for levering.
 3. Etter møtet sender konsulenten en bekreftelse på kravprofilen med de krav dere kom fram til i fellesskap (samt eventuelle tillegg). Når kravspesifikasjonen er godkjent starter konsulenten oppdraget.
 4. Konsulenten søker fram kandidater fra Monsters CV-database og tar kontakt med disse for å sikre at de er interesserte i den aktuelle stillingen.
 5. Konsulenten presenterer de kandidater som stemmer overens med kravprofilen samt har vist interesse for videre kontakt med dere. Konsulenten levererer CV’er per E-post og leveransen regnes som godkjent dersom kandidatene stemmer overens med kravprofilen.
 6. Dere går igjennom de overleverte CV’er, velger ut og kontakter de dere er mest interesserte i for å booke intervjuer.
 7. Dere har ansvaret for å meddele konsulenten hvilke kandidater dere har valgt å gå videre med og konsulenten hjelper dere med å takke nei til de resterende kandidatene.
 8. Konsulenten kontakter dere for oppfølging ca fire uker etter levering.

Bestilling: Ring oss på tf +46 8 506 523 00 eller send en E-post til kund@monster.se

Leveringstid: Ihht overenskommelse.

Monster Organizer – Søknadssupport

Monster tar hånd om all administrering samt første utvalg av innkommende søknader. Utvalget gjøres basert på den kravprofil som er satt opp av dere sammen med en av våre konsulenter.

Prosess:

 1. Dere bestiller oppdraget av deres kontaktperson på Monster. Dersom Monster godtar oppdraget avtales dette innen 3 dager med en av konsulentene. Kravprofil avtales enten i personlig møte eller over telefon.
 2. Konsulenten og ansvarlig for rekrutteringen er tilstede ved møtet om kravprofil. Under møtet bestemmes også eventuelle tillegg for å nå ut til interessant kandidater samt dato for levering.
 3. Etter møtet sender konsulenten en bekreftelse på kravprofilen med de krav dere kom fram til i fellesskap (samt eventuelle tillegg). Når kravspesifikasjonen er godkjent starter konsulenten oppdraget.
 4. Midtveis i oppdraget rapporterer konsulenten antall kandidater og kvaliteten på disse. Dersom responsen ikke er tilfredsstillende diskuteres eventuelle tillegg.
 5. Konsulenten tar seg av all kommunikasjon med kandidatene når det gjelder bekreftelse av mottatt søknad og spørsmål ang stillingen. Konsulenten sorterer og graderer kandidatene etter den gjeldende kravprofil.
 6. Etter utført gradering – senest et par dager etter siste søknadsfrist – leverer konsulenten de kandidater som best svarer overens med kravprofilen.
 7. Dere går igjennom de overleverte CV’er, velger ut og kontakter de dere er mest interesserte i for å booke intervjuer.
 8. Dere har ansvaret for å meddele konsulenten hvilke kandidater dere har valgt å gå videre med og konsulenten hjelper dere med å takke nei til de resterende kandidatene.
 9. Konsulenten kontakter dere for oppfølging ca fire uker etter levering.

Bestilling: Kjøp direkte online her, [link to organizer upsell or bundle id xxxx depending on what is possible] ring oss på tlf +46 8 506 523 00 eller send en E-post til kund@monster.se .

Leveringstid: Ihht overenskommelse.

E-hunting – Det beste av to verdener

Monster E-hunting – det beste av to verdener

Monster E-hunting er en kombinasjon av Webdragon og Organizer som utnytter rekkevidden til en stillingsannonse og treffsikkerheten til Cv-databasen. Våre konsulter tar hånd om prosessen basert på din kravprofil og tar hånd om all kommunikasjon med kandidatene og tilhørende administrering.

Prosess:

 1. Dere bestiller oppdraget av deres kontaktperson på Monster. Dersom Monster godtar oppdraget avtales dette innen 3 dager med en av konsulentene. Kravprofil avtales enten i personlig møte eller over telefon.
 2. Konsulenten og ansvarlig for rekrutteringen er tilstede ved møtet om kravprofil. Under møtet bestemmes også eventuelle tillegg for å nå ut til interessant kandidater samt dato for levering.
 3. Etter møtet sender konsulenten en bekreftelse på kravprofilen med de krav dere kom fram til i fellesskap (samt eventuelle tillegg). Når kravspesifikasjonen er godkjent starter konsulenten oppdraget.
 4. Midtveis i oppdraget rapporterer konsulenten antall kandidater og kvaliteten på disse. Dersom responsen ikke er tilfredsstillende diskuteres eventuelle tillegg.
 5. Konsulenten tar seg av all kommunikasjon med kandidatene når det gjelder bekreftelse av mottatt søknad og spørsmål ang stillingen. Konsulenten sorterer og graderer kandidatene etter den gjeldende kravprofil.
 6. Ved kontakt med kandidater framsøkt fra Monsters database sikrer konsulenten at kandidaten er intressert i den aktuelle stillingen.
 7. Konsulenten presenterer de kandidater som stemmer overens med kravprofilen. Leveransen regnes som godkjent dersom kandidatene stemmer overens med kravprofilen.
 8. Dere går igjennom de overleverte CV’er, velger ut og kontakter de dere er mest interesserte i for å booke intervjuer.
 9. Dere har ansvaret for å meddele konsulenten hvilke kandidater dere har valgt å gå videre med og konsulenten hjelper dere med å takke nei til de resterende kandidatene.
 10. Konsulenten kontakter dere for oppfølging ca fire uker etter levering.

Bestilling: Kjøp direkte online her, [link to bundle id xxxx] ring oss på tlf +46 8 506 523 00 eller send en E-post til kund@monster.se

Leveringstid: Ihht overenskommelse.

Spørsmål?
Ring +46 8 506 523 00