Rekrutter lokalt

Dersom du ønsker en oversikt over hvor mange kandidater vi har innen ulike deler av Norge, samt tips på rekrutteringspakker som er passende når du vil nå spesifikke deler av landet? Da skal du lese mer her!

Nå ut til både aktive og passive kandidater

Totalt har Monster mer enn 70 000 registrerte kandidater i vår Norske database. For å få en mer detaljert statistikk om hvor mange kandidater vi har og deres spredning innenfor ulike deler av Norge velger du bare den regionen du er interessert i nedenfor.

Dessuten får du et par tips på rekrutteringsløsninger som gjør at du når kandidater innenfor det ønskede segmentet du er interessert i.

Hele Norge

Mer enn 70.000 kandidater i Norge har sin CV på Monster. Les mer om hvordan disse er fordelt samt hvordan du enklest når ut til dem.

Vest- og Sørlandet

Mer enn 16 000 kandidater på Vest- og Sørlandet har sin CV på Monster. Les mer om hvordan disse er fordelt samt hvordan du enklest når ut til dem.

Trøndelag og Nord-Norge

Mer enn 8 000 kandidater i Trøndelag og Nord-Norge har sin CV på Monster. Les mer om hvordan disse er fordelt samt hvordan du enklest når ut til dem.

Østlandet

Mer enn 44 000 kandidater på Østlandet har sin CV på Monster. Les mer om hvordan disse er fordelt samt hvordan du enklest når ut til dem.

Spørsmål?
Ring +46 8 506 523 00