1. Ressurssenter
 2. Råd om rekruttering og bemanning
 3. Utvalg av kandidater
 4. Hvilke spørsmål bør jeg stille kandidaten?

Hvilke spørsmål bør jeg stille kandidaten?

Hvilke spørsmål bør jeg stille kandidaten?

Alle ledere har sine favorittspørsmål som de liker å stille kandidater, fra det banale til det bisarre. Men hva er det svarene på disse spørsmålene faktisk forteller deg om de du intervjuer?

Alle spørsmålene på et jobbintervju bør være utformet for å finne ut om kandidaten kan utføre jobben, hvordan de reagerer under stress og hvor godt de vil passe inn sammen med de andre. De kan generelt sett grupperes inn i tre typer: standardspørsmål, utforskende spørsmål og dårlige spørsmål.

Standardspørsmål
Disse er vanlige på jobbintervjuer, og kandidaten din vil sannsynligvis ha noen forberede svar. Dette betyr likevel ikke at de ikke bør stilles siden de gir en effektiv måte og evaluere kandidatene opp mot hverandre på. For eksempel:

 • Hva tiltrekker deg ved denne stillingen? – Dette vil fortelle deg hvor mye de har satt seg inn i rollen og bedriften. Du ønsker noen som har en klar oppfatning av hva stillingen omfatter, og hvorfor de ville være flinke i den.
 • Hva er dine største motivasjonsfaktorer? – Ser de etter å utvikle dine ferdigheter innenfor din bedrift, eller føler de engasjement knyttet til industriområdet du driver innenfor?
 • Hva er dine største styrker og svakheter? – Det er alltid bra å finne ut hva kandidaten er særlig flink i slik at du kan be dem om å forklare nærmere på hvert område og forklare hvordan det vil hjelpe dem til å lykkes i denne rollen. Når du hører om deres svakheter kan du spørre om hva de har gjort for å prøve å overvinne de.

Utforskende spørsmål
Såvel som tekniske spørsmål om rollen ønsker du også å finne ut en del mer om hvilken type arbeider de er, og erfaringen de har opparbeidet seg. Disse kan inkludere:

 • Hva slags ledelsesstil jobber du best under? – Passer denne overens med den type ledelse de kan forvente å oppleve hvis de fikk jobben?
 • Hva slags mennesker liker du å jobbe sammen med? – Dette vil igjen hjelpe deg til å finne ut om de passer inn i din eksisterende team-struktur.
 • Hva har vært de største utfordringene i din karriere? – Det å finne ut hvordan de har snudd en situasjon kan fortelle deg mye om en person. Det lar deg også vurdere hva de betrakter som en "utfordring".
 • Hva har vært dine største karrieremessige suksesser? – Det er alltid bra å finne kandidater som er stolte over sitt arbeid, og dette gir de en mulighet til å skinne.
 • Hvis du kan trekke tilbake en karrieremessig beslutning, hva ville det være? – Lærer kandidaten fra sine feil? Dette spørsmålet kan fortelle deg mye om den ferden de har tatt i løpet av sin karriere. Liker de genuint sitt karrierevalg, eller ønsker de at de hadde gjort noe annet?

Du bør også prøve å gå nærmere inn på ting som deres kjennskap til relevante dataprogrammer, språkkunnskaper, og om deres grep om dine produkter, industri og konkurrenter.

Dårlige spørsmål
Et dårlig spørsmål på et intervju fører ikke bare intervjuet ut av kurs, men det kan også plassere deg i et negativt lys hos intervjuobjektet. Her er noen få å unngå:

 • Fortell meg om deg selv – For det første er ikke dette akkurat et spørsmål. For det andre gir du ikke et utgangspunkt slik at du risikerer at svaret ikke forteller deg det du hadde håp om å finne ut. Prøv et alternaiv slik som: "Kan du forklare hvorfor du har valgt denne karriereveien?"
 • Hvor ønsker du å være om fem år? – Det sannferdige svaret vil være på en strand på Hawaii etter å ha vunnet i Lotto. Svaret du vil få vil sannsynligvis være: "Å ha gjort karriere innenfor din bedrift", eller et annet tilsvarende svar som kan tilfredsstille intervjuer. Spør i stedet: "Hvilke av dine ferdigheter som kan hjelpe deg et trinn opp i din karriere, håper du å kunne utvikle i løpet av de neste årene?"
 • Hva er det du kan gjøre for oss som andre ikke kan? – Er ikke det du som intervjuer som skal finne ut det? Det er usannsynlig at kandidater vet styrkene og svakhetene til sine konkurrenter, og dette vil i bunn og grunn bli til et svar relatert til deres arbeidsmoral. "Hva er din mest verdifulle ferdighet" vil gi deg et mye mer nyttig svar.
 • Hvilket dyr ville du ha vært? – Dette brukte å overraske kandidater, men mange vil nå være forberedt på dette amatørforsøket på psykologisk analyse. Hvis du ser etter en løve (eller noen som viser lederevner) bør du heller stille et mer direkte spørsmål om deres lederevner.
 • Hva er din sivilstatus? – Alle spørsmål som er av privatkarakter (inkludert alder, kjønn, rase, religion, seksuell orientering eller funksjonshemninger) er ikke bare uetiske, men ofte ulovlige.
 • Hvilken lønn ser du etter? – Dette er noe som kan diskuteres før eller etter et jobbintervju, men ikke under intervjuet. Dette fordi det ikke er riktig å sette den som blir intervjuet under press om å forplikte seg til et tall på stedet.