Hva bør et jobbintervju bestå av?

Hva bør et jobbintervju bestå av?

Etter å ha vurdert jobbsøknader er det neste skrittet mot ansettelse jobbintervjuet. Dette er din sjanse til å bi kjent med dine kandidater og oppdage hvem som vil være rett for din bedrift.

Det er ingen riktig eller feil måte å gjennomføre intervjuer på, hver stilling vil kreve en forskjellig teknikk. Det er likevel bestemte trinn alle intervju bør gå gjennom for å sikre en effektiv evaluering av kandidater.

Typer intervjuer
Å velge den riktige intervjustilen er svært viktig når man forsøker å gjennomføre en effektiv intervjuprosess. For å kunne vurdere hver kandidat på en jevn spillematte, må du passe på å velge en type intervjuer for alle kandidater. De følgende intervjutypene kan bli brukt alene eller i kombinasjon avhengig av din bedrifts behov:

 • Telefonintervjuer – gjennomføres generelt av en rekrutteringsleder, eller et medlem av HR-teamet, fremfor en leder av den avdelingen som annonserer den ledige stillingen. Hensikten er vanligvis å besvare alle spørsmål som kom opp etter å ha lest en søkers CV, og et er en god måte å gjennomføre mange intervjuer over noen få timer. For stillinger hvor god oppførsel på telefon er særlig viktig, er dette en sentral utvelgelsesmetode.
 • Kompetanseintervjuer – Gjennomføres ansikt til ansikt, kompetanseintervjuer er utviklet for å oppdage om kandidaten har evnen og erfaringen til å gjøre jobben. Du bør prøve å spørre kandidaten om situasjoner når de har utført fullstendige like oppgaver. Hva var de største hindringene de måtte overkomme? Hvilke aspekter av deres tidligere erfaring er de mest stolte over?
 • Atferdsintervjuer – For stillinger hvor det er lite sannsynlig at kandidater vil ha tidligere erfaring, er atferdsintervjuer utviklet for å forutsi om en kandidat er egnet til stillingen. Hypotetiske situasjoner brukes til plassere kandidaten på stedet slik at du kan vurdere deres laterale tenking, og hvor godt de kan yte under press. Dette kan kombineres med psychometriske tester til å hjelpe til med evalueringen.
 • Tekniske intervjuer – Noen ganger er den eneste måten å finne ut om noen vil være i stand til å gjøre jobben, å la de faktisk gjøre den. Det kan være alt fra å gi dem en kort test, til en prøveperiode i jobben. Hvis du tester flere kandidater må du passe på at de alle får de samme oppgavene slik at du kan sammenligne deres evner effektivt.
 • Panelintervjuer – Dette er en metode som er på vei ut selv om den fremdeles er brukt av bedrifter som finner det vanskelig å synkronisere alle involvert i ansettelsesbeslutningen. Kjøres generelt over en hel dag, kandidatene plasseres foran 4-5 mennesker og de må ofte gjennomføre en presentasjon. Dette kan være svært skremmende for kandidater, og det er viktig å ha en intervjuleder slik at de kan få prosessen til å skli glatt.
 • Gruppeintervjuer – En annen metode som er blitt mindre vanlig, men den er fremdeles brukt i noen omstendigheter for å evaluere mange kandidater samtidig. En gruppe med kandidater får en oppgave som vil gi deg muligheten vil å vurdere deres ulike personligheter, arbeidsformer, evne til å lede og hvordan de reagerer på press. Dette bør brukes om en tilleggsmetode for evaluering, fremfor en som erstatter intervju ansikt til ansikt.

Hvem som deltar i intervjuet avhenger av typen rolle kandidaten har søkt på. En representant for personalavdelingen bør alltid være til stede, så vel som lederen for avdelingen som skal ansette. Du kan også ønske å ta med en nåværende ansatt som utfører en lignende jobb siden de vil være i en god posisjon for å finne ut av om kandidaten er i stand til å utføre jobben.

Gjennomføre intervjuet
Uansett type intervju du velger, må du forberede deg effektivt. Finn en tidsplan sammen med alle som må bli involvert, og hold deg så nær til denne som mulig. Hvis du setter opp en serie med intervjuer over en dag, bør du prøve å la det være igjen minst en halv time mellom hver slik at du kan håndtere alle slags forsinkelser, og også ha mulighet til å oppsummere hvert intervju etter at det er over.

Prøv og vær så fleksibel som mulig med kandidater. De vil ha andre forpliktelser, og vil ofte prøve å skjule at de skal på intervju fra sin nåværende arbeidsgiver. Prøv å gi dem minst tre alternativer å velge fra, og sett opp din timeplan i henhold til dette.

Det kan høres åpenbart ut, men pass på at du har et stille rom hvor du kan gjennomføre intervjuet. Du vil bli overrasket over antall mennesker som bestiller et rom som er direkte ovenfor et bygeområde, og selv glemmer å bestille et rom overhodet.

Når din kandidat kommer, prøv og følg denne prosessen i hovedtrekk:

 • Ønsk kandidaten velkommer, tilby dem noe å drikke og få de til å slappe av med litt generell samtale (om været, deres reise, fotball sist kveld etc..).
 • Introduser deg selv og forklar kort hva intervjuet vil inneholde.
 • Gå gjennom en oversikt over din bedrift, og gi litt informasjon om stillingen, hvorfor den er blitt opprettet og hva den vil innebære.
 • Start med spørsmålene dine. Det å be dem om å gå gjennom deres CV er et godt utgangspunkt siden det å snakke om et kjent tema hjelper dem til å føle seg komfortable.
 • Still åpne spørsmål slik at kandidaten har muligheten til å uttrykke seg selv.
 • Prøv og dekk over spørsmål relatert til de mer viktige aspektene ved stillingen i starten. Du ønsker ikke å finne deg selv nær slutten av avsatt tid med mange ubesvarte spørsmål.
 • Spør kandidaten om de har noen spørsmål til slutt i intervjuet.
 • Informer dem om det neste steget i rekrutteringsprosessen, for eksempel andregangs intervju og estimert tidshorisont.
 • Følg kandidaten til utgangen og takk de for deres tid.
 • Skriv sammen alle notater du har tatt så snart som mulig. Hvis du gjennomfører mange intervjuer er det fort gjort å glemme hvem som sa hva.

Et jobbintervju er like mye for kandidaten å finne ut om de vil ønske å jobbe for deg, som det er for deg å se om du ønsker at de skal bli med på ditt team. Snakk alltid om de positive aspektene ved din bedrift, og behandle dem som klienter som du håper å gjøre forretninger med. Selv om du til vanlig går på arbeid i jeans og t-skjorte, bør du ta på dress og slips når du møter kandidatene. Hvis de har gjort en innsats, bør du også gjøre det!