1. Ressurssenter
  2. Råd om rekruttering og bemanning
  3. Utvalg av kandidater
  4. De beste spørsmålene den som skal undersøke referanser kan stille

De beste spørsmålene den som skal undersøke referanser kan stille

De beste spørsmålene den som skal undersøke referanser kan stille
En enkel bakgrunnssjekk for å undersøke at kandidaten ikke løy på CV-en eller jobbsøknaden er ikke nok. Det er kun første steg. Det andre, og mer viktige steget, er å forsikre seg om at kandidaten kan gjøre det han hevder at han kan. Med andre ord er en grundig referansesjekk basert på kandidatens prestasjoner er mer viktig enn noen gang før i utvelgelsen av ansatte.

Relasjon

   
Så hvilke er noen av de beste spørsmålene å stille? Når referansen faktisk er på telefonen, bpør det første spørsmålet være: "Hvordan kjenner du kandidaten?" Svarer på dette spørsmålet gjør at du oppnår flere ting. For det første bekrefter det når, hvor og om referansen og kandidaten noen gang har jobbet sammen, og hvilken type forbindelse de hadde. Jobbet referansen for kandidaten, eller var det omvendt, eller var de kollegaer? Jobbet de sammen daglig, eller bare av og til? Svaret på dette kritiske spørsmålet lar den som undersøker referanser avgjøre hvor mye vekt vedkommende skal legge på svarene på etterfølgende spørsmålene.

Lengde

   
Det neste spørsmålet som bør stilles er: "Hvor lenge jobbet du og kandidaten sammen?" Nok en gang bidrar lengden på forbindelsen til å avgjøre hvor troverdige svarene på de andre spørsmålene er. Hvis referansen jobbet sammen med kandidaten i flere år vil svarene selvsagt vektlegges mer enn hvis de kun jobbet sammen i noen få måneder eller kortere.

Ansvarsområder

   
Deretter er det viktig å be referansen om å beskrive kandidatens daglige ansvarsområder på jobben. Her bør den som undersøker referansen sammenligne kandidatens CV med det som referansen har å si. Hvor fullstendig svaret er, vil også avsløre enda mer om hvor godt referansen faktisk kjente kandidaten. Et unnvikende eller vagt svar kan for eksempel indikere at kandidaten overdrev hans eller hennes påstand om å ha arbeidet sammen med referansen hver dag i flere måneder. Det bør gå opp et rødt flagg hvis referansen ikke kan beskrive hva som var kandidatens ansvarsområder på jobben med en viss grad av grundighet.

Egnethet for stillingen

   
Et annet av de nødvendige spørsmålene som bør må stilles til hver referanse er: "Hva mener du at kandidaten trenger for å kunne fortsette hans eller hennes karriereutvikling og profesjonelle utvikling?" Svaret på dette spørsmålet kan gi uvurderlig innsikt i kandidatens egnethet for den ledige jobben.

Årsak til avsluttet arbeidsforhold

   
Mot slutten av intervjuet er det andre viktige spørsmål som alltid bør stilles, for eksempel: "Hvorfor sluttet kandidaten?" og "Kunne kandidaten ha fortsatt hvis han hadde ønsket det?" Hvis kandidaten fortsatt jobber på samme sted som referansen blir spørsmålet: "Hvorfor vurderer kandidaten et jobbskifte?" Til slutt, bør hver referanse bli spurt: "Hvis du skulle ansette, ville du ha ansatt kandidaten, og om det var tilfelle, til hvilken type stilling?"
   
Dette er ikke ment å være en uttømmende liste over spørsmål den som kontakter referansene bør stille, men det er et utgangspunkt som gir deg muligheten til å danne et bilde av referansens troverdighet.