De beste bor ikke i Norge

De beste bor ikke i Norge

Norske selskap får ikke tak i de beste folkene. Det er konsekvensen av å begrense søket etter nye ansatte til Norge. En norsk søker som ser bra ut målt mot andre norske søkere, vil ofte fremstå som faglig svakere og med urealistisk høye lønnsforventninger dersom stillingen er lyst ut internasjonalt. For norske selskapers konkurranseevne er dette vår viktigste rekrutteringsutfordring.

Vi bruker likevel mesteparten av tiden på diskusjonen om rekruttering av kvinner til lederstillinger. I denne diskusjonen gjentas til stadighet argumentet om at det er dumt å utelukke 50% av de potensielle kandidatene fra prosessen. Det er et relevant og godt poeng. Nettopp derfor er det desto mer alvorlig at de fleste norske bedrifter utelukker mer enn 99% av de potensielle kandidatene fra sine rekrutteringsprosesser.

Trolig har de færreste bedrifter gjort et bevisst valg, men ved å begrense søket etter nye ansatte til Norge velger man definitivt bort mer enn 99% av den totale talentpoolen. Det vil selskapet over tid tape på. Derfor har vi helt bevisst valgt å rekruttere internasjonalt. Aspiro er på mange måter et typisk norsk teknologiselskap. Vi leverer avanserte løsninger for mobil-tv, musikk og andre mobiltjenester. Vår mobil-tv enhet Rubberduck Media Lab har siden starten i 2006 vokst til i underkant av 45 ansatte. Dersom du besøker vårt kontor på Egertorget i Oslo vil du fort se at vi er annerledes enn de fleste andre norske selskaper. Her møter du ansatte fra Australia, Belgia, Colombia, Danmark, Filippinene, Finland, Hong Kong, India, Irland, Mexico, Pakistan, Romania, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Tyrkia og USA. Og innimellom finner du også 13 nordmenn. I Aspiro har vi totalt over 30 ulike nasjonaliteter.

Alle våre ansatte er typiske kunnskapsarbeidere med utdanning fra høyskole-/universitetsnivå. Dette en type arbeidskraft hvor det til stadighet hevdes at Norge har et konkurransefortrinn, men de siste årene har andelen nordmenn i Aspiro blitt stadig mindre. Bare siden nyttår har vi ansatt åtte personer innenfor vår mobil-tv enhet. Kun en av disse er fra Norge. Dette er ikke noe vi gjør fordi det er vanskelig å rekruttere i Norge. Det skyldes rett og slett at vi i alle rekrutteringsprosesser er bevisst på at vi ikke begrenser søket til Norge, og da har det i de fleste prosessene vist seg at de norske søkerne er for dyre og for dårlige sammenlignet med søkere fra andre land.       
 
Jeg har nettopp selv avsluttet en prosess for å rekruttere ny leder til vårt ”Project Management Office”. Rundt halvparten av søknadene vi mottok var norske, men i den videre prosessen nådde ikke noen av de norske søkerne opp. Kun to av ti på førstegangsintervju var fra Norge, og de fem kandidatene i den siste intervjurunden var fra henholdsvis Brasil, Finland, Island, Israel og Italia. Alle utenlandske søkere er selvsagt ikke enere, men de beste kandidatene fra utlandet var gjennomgående faglig sterkere og hadde mer relevant prosjektledererfaring enn de beste norske søkerne. Når det samtidig er slik at lønnsforventningene blant nordmennene i søkerbunken skiller seg ut som klart høyest, blir valget for meg enkelt. De norske søkerne som hadde lønnsforventninger som lå 25-30% over det nivået som jeg endte opp med å ansette på, får satse på at de fleste norske arbeidsgivere fortsetter å arrangere norsk mesterskap når de skal ha nye medarbeidere.

Systematisk rekruttering av høykompetent utenlandsk arbeidskraft gir deg en konkurransefordel. Det innebærer selvsagt at man er villig til å arbeide systematisk både med rekruttering og integrering, men skal vi tro en amerikaner som jeg nylig intervjuet skal det ikke nødvendigvis så mye til for å komme i gang: ”I became interested in Rubberduck simply because very few Norwegian companies use English when they post vacant jobs”, sa han. Amerikaneren fikk ikke jobben – men han var en sterkere kandidat enn den beste nordmannen i bunken.

Kilde: Erling Paulsen, Administrerende direktør Rubberduck Media Lab, ep@rubberduckmedialab.com

Publiserad i dn.no