1. Ressurssenter
 2. Råd om rekruttering og bemanning
 3. Kandidatanskaffelse
 4. Hvordan skal jeg forholde meg til ansettelser under en konjunkturnedgang?

Hvordan skal jeg forholde meg til ansettelser under en konjunkturnedgang?

Hvordan skal jeg forholde meg til ansettelser under en konjunkturnedgang?

Alle forretningsvirksomheter har sykluser, perioder hvor du er utrolig travel, perioder hvor du kan ta deg litt flere pust i bakken. Det er bare logisk at dine rekrutteringsplaner vil følge disse syklusene tett.

Når en konjunkturnedgang treffer, eller når travle perioder blir sjeldnere og sjeldnere vil dine rekrutteringsplaner uten tvil på påvirket, og det er viktig for alle bedrifter å ha planer for hvordan man skal arbeide seg gjennom en slik periode så glatt som mulig.

 • Unngå ansettelsesstopp – Selv om denne ofte er den første reaksjonen i alle bedrifter som ser vanskelige tider komme, hvorfor skal alle avdelinger bli påvirket? Hvis din bedrift kan reddes ved å investere i teknologi, er det ikke logisk at man ikke skal la den avdelingen fortsette å rekruttere. Særlig gjelder dette hvis det er mange talenter ute i markedet på grunn av at andre bedrifter trapper ned. Hvis det er et overskudd av topptalent, er det faktisk fornuftig å ansette for mange.
 • Evaluer dine leverandører – Uansett hvem det er du bruker til å hjelpe deg med rekrutteringen (kreative byråer, bemanningsbyråer, annonsører), bør du vurdere hvor sikker din avtale med disse er. På samme måte som å sikre at eksisterende kontrakter kan oppfylles, kan du måtte lage planer for alternative leverandører i tilfelle din nåværende leverandør legger ned.
 • Revider rekrutteringsmål– En ulik situasjon betyr at annet fokus for de som er involvert i rekruttering, og det er viktig at de som er ansvarlige for budsjett og vekst er klar over dette. Se på din kostnad per ansettelse, tiden det tar å ansette og hvor mange som blir værende for å avgjøre hvordan du kan vise at du har positive resultater til tross for den generelle nedgangen i markedet.
 • Fokuser på prioriteter– Forsikre deg om at du legger all din innsats i å rekruttere til stillinger som har stor effekt, for på denne måten å få mest mulig ut av ditt budsjett. Se på de ulike rekrutteringsmetodene du bruker og finn ut hvilken som har gitt best resultat. Nedgangsperioder er ikke tiden for eksperimenter, men mindre de koster lite.
 • Vær forberedt på flere søkere – En nedgangsperiode betyr at flere er ute etter arbeid, noe som igjen betyr at du generelt sett vil motta et høyere antall søknader per stilling. Mens det høres ut som om du vil ha en fin pott med kandidater å velge fra, er dette kun tilfelle hvis du kan fysisk håndtere å gjennomgå alle søknadene som kommer inn. Planlegg dine stillingsannonser på en måte som lar deg håndtere responsnivået.
 • Kombiner ressurser – Hvis du jobber i en større bedrift som generelt sett håndterer ansettelsesbehov lokalt, er det lurt å se etter måter der du kan dele både kunnskap og ressurser. Det kan være slik at et sted strever, mens en annen blomstrer og behøver hjelp med sine rekrutteringskampanjer.
 • Vis at du er et trygt valg – Hvis du prøver å trekke til deg nye ansette under en nedgangsperiode er det viktig at du viser i stillingsannonsen din at dersom noen ansettes i din bedrift vil de ikke bli overtallige før de har fullført sin prøveperiode. Nevn veksten u har opplevd, og dine fremtidige planer for å vise at du er et trygt valg.

Hvis din bedrift er uvillig, eller ikke i stand til å fortsette selv et begrenset rekrutteringsprogram under en nedgangsperiode, er det likevel mange ting du kan gjøre for å sikre at du er forberedt når ting begynner å gå bedre,

En taktikk er å se på hvordan du kan rokkere om på talenter internt. Hvis en avdeling kjemper for å kunne forsvare å beholde en ansatt, mens en annen er desperat overarbeider, prøv og se på hvordan du kan utnytte ferdigheter for å utjevne balansen. Du vil åpenbart ha behov for å diskutere eventuelle endringer i karrierevei med de ansatte, men det er ofte mulig å tilpasse roller og ansvar hvis de er attraktive nok (og nesten alt er mer attraktivt enn utsiktene til arbeidsledighet).

Se om du kan analysere de ulike omstendighetene som har inntrådt og som har ført til at din bedrift er i en slik situasjon. Er det noen utløsende faktorer som kan advare deg om at dårlige tider er på vei? Hva kan gjøres for å minimere effekten av en nedgangsperiode i fremtiden?

Uansett hva du gjør, pass på at du ikke gir opp!