1. Ressurssenter
  2. Råd om rekruttering og bemanning
  3. Kandidatanskaffelse
  4. Hvordan kan jeg unngå diskriminering i jobbannonser?

Hvordan kan jeg unngå diskriminering i jobbannonser?

Hvordan kan jeg unngå diskriminering i jobbannonser?

Det er mange regler rundt det å skrive en stillingsannonse, de fleste basert på bestepraksis i forhold til å trekke til seg kandidater. Men det finnes også bestemte regler som skal sikre at du ikke bryter diskrimineringslover.

Dette er et vanskelig juridisk område, og et med mange gråsoner, det finnes ikke en liste med ulovlige ord eller fraser som du ikke kan bruke i en stillingsannonse. Dette betyr at du må bruke din teft til å finne ut av om en jobb er diskriminerende på bakgrunn av rase, funksjonsevne, kjønn eller alder.

Testen på hva som "innen rimelighetens grenser kan bli forstått som å indikere en hensikt om å diskriminere" er om en "vanlig, fornuftig person men ingen særskilt kunnskap" ville oppfatte annonsen som diskriminerende.

Du kan se hvordan denne vagheten fører til et juridisk minefelt!

Unngå kjønnsdiskriminering
Uansett hvor mye du ønsker å balansere kjønnssammensetningen, så er dette strengt forbudt å spørre etter i en stillingsannonse.

Det er bestemte roller hvor det er en virkelig grunn til at en ansatt må være av et bestemt kjønn, slik som innenfor kjønnsdelte institusjoner som sykehus og fengsler. Du kan aldri vurdere om det å ansette et kjønn kan gi en fordel i forhold til fysiske prestasjoner, med unntak av hvis prestasjonen er av en tematisk type (slik som at man har behov for en mann til å spille Julenissen).

Jobbtittelen du bruker må derfor aldri være kjønnsbestemt, "servitrise", "salgsmann" og "lærerinne" er alle begrep som er ulovlige i henhold til loven.

Unngå rasediskriminering
Rasediskriminering ses på som like seriøst som kjønnsdiskriminering, og mange av de samme prinsippene gjelder. Det er likevel enkelte situasjoner hvor det å være av en bestemt rase kan bli sett på som en genuin yrkesmessig kvalifikasjon.

Det er enkelte ganger at en organisasjon må foreta seg noe for å oppfordre mennesker fra en bestemt etnisk gruppe til å søke på en jobb eller opplæring, fordi de er underrepresenterte i organisasjonen, eller på bestemte jobbnivåer. Dette er noe man ofte ser innenfor Politiets rekrutteringskampanjer hvor de prøver å matche det etniske opphavet til sine ansatte med lokalbefolkningen.

Selv der språk er en viktig del av jobben må du oppgi at noen må være i stand til å snakke det bestemte språket, fremfor å være fra et bestemt land, for eksempel "snakker Italiensk" fremfor "Italiensk".

Unngå aldersdiskriminering
Aldersdiskriminering er et relativt nytt tillegg til listen over ting å vurdere når man skriver en jobbannonse, og det er en av de største endringene bedrifter må gå gjennom for å overholde alt regelverk vedrørende diskriminering.

Reglene dekker ikke bare stipulering av øvre og nedre aldersgrense, men inkluderer også bruk av begrep slik som "ungdommelig", "dynamisk" eller "moden". Alle disse begrepene kan bli sett på som om de utelukker noen fra å søke på en stilling basert på deres alder.

Selv det å be om et bestemt erfaringsnivå fra en kandidat kan bli sett på som diskriminering mot noen som ikke har hatt muligheten til å oppnå den erfaringen siden de er for unge. Det er mange måter å omskrive din stillingsannonse på, slik som å spørre etter kandidater som kan vise til en at de har utført en bestemt oppgave, men å skrive antall år, eller hvor lenge det har tatt å oppnå den oppgaven er definitivt uaktuelt.

Unngå diskriminering av handikappede
Det er viktig for alle bedrifter å sikre at handikappede kandidater har den samme muligheten til å bli ansatt i bedriften som enhver annen. Dette dekker stillingsannonser så vel som resten av rekrutteringsprosessen, slik som å gjøre dine kontorer tilgjengelig for rullestol for jobbintervjuer.

Igjen er det språket og de kriteriene du bruker svært viktig, det er for eksempel ingen grunn til å oppgi at kandidater må ha førerkort hvis det ikke er forventet at de skal kjøre i jobben.

Det er åpenbart noen fysiske aktiviteter som er kritiske for enkelte stillinger, men må må passe på at disse virkelig er nødvendige for stillingen fremfor "kjekt å ha".

Håndtering av diskriminerende annonser
På samme måte som med injurier er det ikke bare den personen som skrev den krenkende teksten som får skylden, det er også den personen som utgir den. Hvis du kommer med en stillingsannonse som skal publiseres på nettet, eller i ethvert annet medium er det sannsynlig at det vil være et system for å forsikre seg om at forskriftene er overholdt.

Vi holder et åpent øye på diskrimineringer som faller under to kategorier:

  • Direkte diskriminering – Stillingsannonser som gjør det klart at de kun ønsker å høre fra kandidater som matcher bestemte kriteria, og på den måten utelukke andre på grunn av deres kjønn, rase, alder eller handikap.
  • Indirekte diskriminering – Bare fordi du ikke har oppgitt at du ikke ønsker å høre fra en bestemt gruppe med mennesker, betyr det ikke at din stillingsannonse ikke diskriminerer mot dem. Ved å sette kriterier som gjør det umulig for en bestemt gruppe å søke, utelukker du dem indirekte fra rekrutteringsprosessen. Med mindre du kan komme med en berettiget grunn for dine kriterier kan det være at du bryter reglene.

Hvis vi finner ut at din stillingsannonse bryter reglene vil vi kontakte deg så raskt som mulig for å be dem om å gjøre de nødvendige endringene. Vi har likevel ikke muligheten til å gå gjennom alle stillinger som blir lagt ut, og det er opp til deg å gjøre alt du kan for å passe på at du ikke får en telefon fra myndighetene.

Før du legger ut din stillingsannonse bør du gå gjennom den med en fin-tannet kam for å forsikre deg om at det er ingenting der som kan få deg i trøbbel. Få andre til å undersøke den, og hvis noe blir sett på som bare litt diskriminerende bør du reformulere det.