Forberedelser til kandidatintervju

Forberedelser til kandidatintervju

Dine forberedelser for intervjuet har utstyrt deg med en rekke spørsmål som vil hjelpe deg til å bli kjent med og evaluere kandidatene. Men det er mange andre ting å gjøre før, under og etter intervjuet. Følg disse tipsene:

Før intervjuet

 • Få kandidaten til å slappe av: Intervjuer kan være stressende, så gjør ditt beste for å få kandidaten til å slappe av. Pass på at hver kandidat er ønsket velkommen og fulgt, hvis nødvendig, til intervjurommet. Start med enkle spørsmål.   
 • Ikke døm på førsteinntrykk: Vi har alle møtt dem, mennesker som ikke gjør et godt førsteinntrykk, men som ender opp med å være flinke ansatte. For å forsikre deg om at du ikke overser disse diamantene, hold tilbake på din bedømmelse til du har hatt sjansen til å evaluere en kandidats evner og potensial grundig.

 Under intervjuet

 • Fortell kandidaten litt om jobben: Selv om du ikke ønsker å dominere intervjutiden, bør du starte med en kort oppsummering av stillingen, inkludert de viktigste ansvarsområdene, rapporteringsstruktur, nøkkelutfordringer og ytelseskriterier. Dette vil hjelpe kandidaten i å komme med relevante eksempler og svar.   
 • Ikke vær redd for å improvisere: Planlegg spørsmålene dine, men ikke føl at du må stille kun de som du har valgt på forhånd. Vær lydhør ovenfor hva kandidaten forteller deg, og lag nye spørsmål fra deres svar, sier Shelly Goldman, sjefsrekrutterer ved Goldman Group Advantage, et ledelsesrekrutteringsfirma i Reston, Virginia. 
 • Lytt: Hvis du foretar det meste av snakkingen under et intervju vil du ikke være i stand til å motta nok informasjon til at du kan skille mellom kandidatene, eller til å avgjøre hva som er en kandidats sanne kompetanse. En generell retningslinje er å bruke 80 % av tiden til å lytte, og kun 20 % til å snakke.   
 • Ta notater: Selv om du ikke ønsker å skrive ned alt kandidaten sier, bør du skrive ned viktige poeng, sentrale prestasjoner, gode eksempler og annen informasjon som vil hjelpe deg til å huske og evaluere hver kandidat. En intervjuguide som er forberedt på forhånd vil gjøre det enklere å ta notater og gi deg en struktur for å få tak i nøkkelinformasjon.   
 • Inviter kandidater til å stille spørsmål: Dette kan være den mest verdifulle delen av intervjuet. Hvorfor ønsker de å være her --- er det utfordringene med jobben, karriere i industrien eller noe spesielt ved din bedrift? Eller er kandidaten opptatt av lønn, fordeler og fritid? Hvis kandidaten ikke har noen spørsmål bør dette være et rødt flagg, særlig for seniormedarbeidere. Noter ned det kandidaten spør om, og sørg for å følge opp hvis du ikke kan svare umiddelbart.
 • Følg juridiske retningslinjer for intervju: Det er kritisk viktig at hver intervjuer i din bedrift, fra sekretærer på personalavdelingen til toppledere forstår og følger juridiske retningslinjer for ansettelser. Den enkleste måten å holde dine intervju fullt ut lovlige er å kun stille spørsmål som er relatert til jobben, eliminere potensial for partiskhet ved å ikke stille spørsmål eller scenarioer som vil få frem irrelevant informasjon.   

Etter intervjuet

 • La kandidater vite hva de kan forvente: Et lite irritasjonsmoment for mange jobbsøkere er at de blir forlatt hengende etter et intervju, eller at de blir lovd oppfølging som aldri kommer. Hvis kandidaten passer godt bør du være klar om hva de neste stegene vil være- Og hvis kandidaten ikke passer godt? Avslutt alltid intervjuet på en positiv måte, men vær oppriktig, sier Goldman. Ikke be kandidaten om å ringe deg hvis du ikke mener det.
 • Sammenligne notater og nå enighet: Evalueringen etter intervjuet er stedet for å sammenligne notater og få ansettelsesprosessen til å gå fremover. Hver intervjuer bør være klar til å underbygge kommentarer og anbefalinger med bestemte eksempler og notater fra intervjuet.
 • Gjør spørsmålene dypere etter hvert som du gjør feltet smalere: Oppfølgingsintervjuer med finalister er en verdifull mulighet til å lære mer om dem. Vurder å legge til øvinger slik som strategisk planlegging, eller "vis meg hvordan du gjør" aktivitet som involverer en reell foretningsutfordring som personen vil bli stilt ovenfor.

Lage et positivt bilde for din organisasjon

Joan Woodward, assisterende visepresident ved Fifth Third Bank bemerker at jobbmarkedet alltid er konkurransepreget når det gjelder å se etter dyktige folk. "Vi må forstå at vi selger oss selv like mye som kandidater prøver å selge seg selv," sier hun. "Det er viktig å behandle folk bra under intervjuprosessen. Jeg ønsker aldri å miste en potensiell kunde eller forårsake at en kandidat har et negativ bilde av vår bedrift."

Intervjuprosessen din reflekterer den verdien din bedrift setter på hver kandidat og videre, på hver ansatt. Vær en god ambassadør for din bedrift ved å gjennomføre et profesjonelt intervju, kommunisere ærlighet og basere ansettelsesbeslutningen på en ærlig evaluering av hver kandidats evner. Du vil ikke bare foreta gode ansettelser, men du vil også bygge velvilje i samfunnet og forbedre dine fremtidige rekrutteringsanstrengelser.