1. Ressurssenter
 2. Personalhåndtering
 3. Å beholde personale
 4. Regler for å holde på folk: De seks store motivasjonsfaktorene

Regler for å holde på folk: De seks store motivasjonsfaktorene

Regler for å holde på folk: De seks store motivasjonsfaktorene

Det er forholdsvis enkelt og billig å løse de fleste problemene med gjennomtrekk. Forskning viser at de fleste arbeiderner faktisk ikke slutter på grunn av penger. Sannheten er at ledere liker å høre at det er penger, fordi dette forskyver skylden for det å miste medarbeidere vekk fra dem selv, og over på andre deler av organisasjonen. Ansatte selv sier også ofte at de sluttet av økonomiske grunner i avslutningsintervjuer. Dette for å beholde sine positive referanser og fordi de ser liten sannsynlighet for at å fortelle sannheten til resultere i noen endringer.

Hvis du ser etter de virkelige grunnene til at folk slutter ved hjelp av å sammenligne nåværende og tilbud lønn, vil du finne at folk vanligvis ikke slutter på grunn av penger. Faktisk kontrollerer ledere mer enn 75 prosent av årsakene til at folk slutter i sine jobber. Disse ledelsesbaserte arbeidsplassinsentivene - mangel på disse ligger bak de fleste medarbeidernes beslutning om å slutte - er hva jeg kaller de "Seks store".

De seks store motivasjonsfaktorene

 1. Ærlig, rask to-veis kommunikasjon mellom arbeidere og ledere, inkludert konstruktive diskusjoner angående arbeidsrelaterte tema.
 2. Utfordrende og spennende arbeid. Sikre at hver medarbeider har en plan over utfordringer og regelmessig blir spurt om å vurdere grad av jobbegeistring.
 3. Gi kontinuerlig muligheter til vekst og læring. Sikre at ledere belønner for å utvikle deres medarbeidere, og at medarbeiderne er holdt ansvarlig for å følge opp deres indiduelle læringsplaner.
 4. Anerkjennelse og belønning for prestasjoner.
 5. En viss grad av kontroll over jobben.
 6. Gi medarbeiderne periodiske rapporter som viser virkningen deres prosjekter har på bedriften, slik at de vet at deres jobb har betydning.  

En syvende faktor

Et utmerket argument er at ledere i stor grad kan påvirke medarbeidernes lønn i de fleste firma. Det er helt opplagt at belønning er så forbundet med de seks store spørsmålene at det å ta belønning ut av ledernes hender svekker deres evne til å beholde talent. Ved å fortelle de ansatte rett ut at det er lederne som har kontroll over lønnsnivået, tvinger du ledere til å diskutere lønn på en til en basis med deres medarbeidere. Etter at lederne komer over "mine hender er knyttet" hinderet om lønnsnivå, eller unnskylding, er andre og individuelle tema fra de "Seks store" mye enklere.

Få dine ledere til å ta ansvar for gjennomtrekk

Selv når nye lønnstilbud er betydelig høyere, vil du ofte finne at dårlige ledelsespraksis får medarbeidere til å se etter andre joober, og først etter at de har sett innser de at de kan få mer penger og bli bedre behandlet hvis de sluttet. En løsning på denne typen gjennomtrekk er relativt enkel. Start med å fortelle medarbeiderne hva de kan forvente seg fra sine ledere, og hjelp lederne til å forbedre sine leveranser av de "Seks store" motivatorene.

Hvis du ser at dine ansatte slutter for å gå over i bedre jobber, må personalavdelingen gi lederne de verktøyene som er nødvendige for å gjøre deres ansatte jobber til bedre jobber.
 
Start en lederdrevet gjennomtrekksinnsats ved å følge disse enkle stegene:

 • Steg 1: Fortell dine ledere at det er deres ansvar å sikre at deres medarbeidere er fornøyde og mottar de "Seks store". Hold dine ledere ansvarlige for de "Seks store" og offentliggjør deres gjennomtrekksrate i organisasjonen.
 • Steg 2: Be personalavdelingen om å utvikle et periodevis målesystem for å se om lederne leverer de "Seks store". Knytt deretter en andel av ledernes lønn til i hvor stor grad de er i stand til å lvere de "Seks store" og lavt gjennomtrekk vurderes blant topprestasjonene.
 • Steg 3: Be personalavdelingen om å utvikle verktøy som lar lederne enkelt få tilgang til hvordan deres medarbeiderer vurderer tilfredshet og levering av de "Seks store".
 • Steg 4: Lær opp dine arbeidere til å forvente de "Seks store", ingen unntak, ingen unnskyldninger