1. Ressurssenter
 2. Personalhåndtering
 3. Å beholde personale
 4. Hvordan kan jeg introdusere fleksible arbeidstidsordninger?

Hvordan kan jeg introdusere fleksible arbeidstidsordninger?

Hvordan kan jeg introdusere fleksible arbeidstidsordninger?

Det å holde på medarbeiderne og holde de motiverte er det som utgjør utbyttet for alle bedrifter. Flere og flere organisasjoner seg også om etter å redusere kostnader og bli mer effektive med de ressursene de har. Samtidig forsøker myndighetene å stadig fremme mer fleksibel arbeidstid.

Men er fleksibelt arbeid et levedyktig alternativ for bedrifter? Med alternativer som omfatter kombinasjoner av sammenpressede timer, jobbdeling, skiftarbeid, overføring av medarbeidere til andre organisasjoner og selv karriereavbrudd, er dette et område som krever nærmere ettertanke i hver bedrift.

Bedriftsfordelene med fleksibelt arbeid
Tilhengerne av fleksibelarbeidstid hevder at selv i nedgang, vil bedrifter som innfører fleksibel arbeidstid finne at det ikke bare en er strategi for kompromiss. Det kan faktisk forbedre medarbeidernes motivasjon, rekruttering og gjennomtrekk, skape større kundetilfredshet, øke produktiviteten, redusere søkefravær og forbedre kostnadseffektiviteten.

Etter hvert som tallet på organisasjoner som tilbyr fleksibel arbeidstid øker, kan du finne ut at et gjør deg til en ønsket arbeidsgiver og tiltrekke deg en mer rutinert og mangfoldig arbeidsstyrke.

Hva man bør vurdere med fleksibel arbeidstid
Til tross for de åpenbare fordelene, er fleksibel arbeidstid ikke noe man skal forhaste seg inn i. En vurderende fremgangsmåte vil lønne seg i forhold til å sikre en glatt og positiv overgang. Disse vurderingene inkluderer å estimere på forhånd:

 • Hvordan vil kvaliteten på servicen bli påvirket?
 • Hvilken effekt vil det få på levering av service?
 • Hvilke kjernetimer ønsker du at dine ansatte skal arbeide?
 • Hvilke suksesskriterier kan du fastsette, og hvordan vil disse bli overvåket?
 • Hva slags utstyr vil fjernarbeidere kreve?
 • Hva vil bli konsekvensene for ansatte som ikke ønsker å jobbe fleksibelt?
 • Hva vil bli fordelene for dine klienter, og kunder?

Innføring av fleksibel arbeidstid
Når du har besvart disse spørsmålene er det noen hindre du må overkomme før du kan innføre den nye prosedyren:

 • Styret må kjøpe ideen - Steg en er å ha støtte fra det høyeste nivået. Overbevis din administrerende direktør og styre om fordelene for bedriften.
 • Medarbeiderne må kjøpe ideen - Dette skjer på ingen som helst måte automatisk hvis dette er en prosess som er tvunget på medarbeiderne uten forutgående konsultasjon. Ta deg tid til å finne ut nøyaktig hva dine ansatte ønsker.
 • Inspirer ledere - Ledere kan være mistenksomme om at dette ikke er mer enn en ferie i en annen forkledning. Pass på at de forstår fordelene og inspirer dem til å motivere entusiasme, og oppmuntre til lojalitet til ansatte som jobber fleksibelt.
 • Start med en pilotplan . Finjustere retningslinjene over de første tre til seks månedene. Gjør det klart at fra starten at dette er en pilotperiode, og at ting kan endres hvis nødvendig for bedriftens behov. Oppmuntre til tilbakemeldinger fra ledere og medarbeidere.
 • Introduser retningslinjer - Detaljer du har lært i løpet av pilotperioden til en enkelt sett med grunnleggende regler som skal hjelpe til med å unngå forvirring, og forhindre problemer fra å oppstå i fremtiden.
 • Evaluer regelmessig - Evaluer fremskritt i forhold til dine mål, og gjør alle nødvendige finjusteringer for å forsikre fortsatt glatt kjøring.

Hvis det høres ut som mye hardt arbeid for tvilsomt resultat, husk at godt innført fleksibel arbeidstid ikke bare passivt hjelper din bedrift til å ri ut av nedgangen, men kan også aktivt forbedre yteevnen.