1. Ressurssenter
  2. Personalhåndtering
  3. Å beholde personale
  4. Hvordan håndterer jeg en ny ansatt?

Hvordan håndterer jeg en ny ansatt?

Hvordan håndterer jeg en ny ansatt?

Det sies at førsteinntrykk teller, og dette kan ikke være mer sant enn hår du hjelper en ny ansatt til å finne seg tilrette i ditt team.

Det er en blanding av opprømthet og nervøs energi ettersom de nye ansatte prøver å etablere seg selv i deres nye omgivelser og de eksisterende ansatte sjekker ut de nye medlemmene av gruppen. Det er din jobb å sikre at denne prosessen går glatt.

Vise dem det grunnleggende
Etter å ha ønsket dem velkommen til lokalene og vist dem hvor de vil jobbe, bør du ta dem med gjennom grunnleggende forhold ved ditt kontor og gi dem en stor omvisning. Vis dem hvor de kan lage en kopp kaffe, hvor de kan henge jakken, hvor toalettet er, hvordan man ringer et eksternt nummer på telefonen, hvor de kan parkere bilen og alle andre viktige aspekter av det daglige arbeidslivet.

Prøv alltid å ta med den nye personen ut på lunch på deres første dag sammen med noen få kolleger, slik at du kan bli kjent med dem i mer uformelle omgivelser. Ikke bli fristet til å ta med for mange mennesker siden du ikke ønsker å skremme dem på deres første dag.

Hvis mulig, bør du tildele de en mentor som utfører en lignende jobb som de skal, og som de kan lære fra når du ikke er tilgjengelig. Be mentoren om å la de vite om den beste lokale smørbrødkiosken, hvor de kan gå for en halvliter etter arbeid og alle viktige detaljer rundt hvordan man gjør ting på kontoret. Det vil være nyttig for dem å vite hvor personen som sitter rett ovenfor dem er sønnen av daglig leder slik at man kan unngå situasjoner der man ønsker å bite seg i tunga.

Lære spillereglene
Du må deretter starte sakte med å gi dem små drypp med informasjon som vil hjelpe dem med å gjøre jobben de har blitt ansatt for å gjøre. Henvis dem til bedriftens nettside slik at de kan begynne å samle informasjon om hva det er din bedrift gjør og hvordan de vil passe inn i den store sammenhengen.

Hvis det finnes et overleveringsdokument fra en tidligere ansatt som hadde samme samme stilling, be dem om å lese gjennom dette grundig og gjøre notater ved behov. Du bør også beholde en kopi av dette dokumentet slik at du kan holde oversikt over hvor godt de plukker opp de ulike aspektene ved denne jobben.

Du bør ha en god ide fra deres CV og intervjuprosessen om hvor mye eksisterende kunnskap din nye ansatte har, men selv den mest erfarne ansatte vil ha behov for en viss opplæring. På vel som å organisere et formelt opplæringsprogram, bør du også sette av tid for dem til å bli kjent med jobben og systemet på egen hånd. Av og til er det ingenting som å grave rundt for å se hva du kan oppdage selv.

Du bør sette opp regelmessige møter gjennom hele prøvetiden med klare mål som den nye ansatte skal oppnå ved hvert steg. Dette vil gi dem noe å fokusere på og deg noe å vurdere dem etter.

Bli kjent
De første ukene bør du oppfordre din nye ansatt om å sette opp møter med alle de kommer til å jobbe sammen med til daglig. Dette kan enten gjøres som gruppe eller 1-2-1-møter. Fremfor å sette opp møtene for dem, er det bedre å anbefale at de oppsøker de som de ønsker møter med selv. Dette vil hjelpe dem til å bli kjent med navn, ansvarsområder, møterom-bestilling etc..

Introduser dem for den personen på økonomiavdelingen som vil signere på deres utlegg, IT-gruppen som vil hjelpe til med datafeil og post-teamet som vil sikre at posten deres sendes og leveres.

De vil også ha behov for å komme i kontakt med leverandører og klienter for å introdusere seg selv og finne ut hvordan forretningsforholdet fungerer.

Når ting ikke fungerer
Uansett hvor god rekrutteringsprosessen din har vært vil det av og til være at du ganske enkelt har tatt en feil beslutning. Det er mange grunner til at en ny ansatt ikke passer inn. Fra deres side kan det være at de ikke vil sette pris på arbeidet så mye som de forventet. Kanskje er det for langt å reise. Kanskje er de blitt tilbudt en bedre stilling et annet sted.

Fra din synsvinkel kan det være at den ansatte ikke klarer jobbe godt nok, eller at de kan være en dårlig blanding sammen med din nåværende samling ansatte. Prøveperioder finnes nettopp av denne grunnen, og inntil de har løpt ut har begge partene muligheten til å avslutte uten følger.

Uansett hva grunnen er, er det bedre for alle involverte å ta tak i situasjonen så raskt som mulig. Det tar en større person å innrømme at de har gjort en feil, enn å fortsette som om ingenting er feil.