1. Ressurssenter
 2. Personalhåndtering
 3. Å beholde personale
 4. Hvordan håndterer jeg at en medarbeider slutter?

Hvordan håndterer jeg at en medarbeider slutter?

Hvordan håndterer jeg at en medarbeider slutter?

Medarbeidere flytter til grønnere enger av mange ulike årsaker, inkludert avansement, en ny jobb, pensjonisttilværelse, overtallighet og oppsigelse.

Uansett hva grunnene til at noen slutter er, vil gode forberedelser innebære en enkel overgangsperiode og en uproblemtaisk periode for den personen som kommer som erstatning.

Hvis du sier opp noen med kort frist, er det ikke alltid mulig å ha alle forberedelsene til avgangen klar. Uansett bør du prøve å få så mange som mulig av følgende handlinger gjennomført så raskt som mulig.

 • Fostå nøyaktig hva medarbeideren som slutter gjør. I tillegg til det som står i jobbbeskrivelsen bør du spørre medarbeideren om å liste opp oppgaver de utfører, og personene og prosedyrene involvert.
 • Vit hvem medarbeiderne samarbeider med. Hvem er det medarbeideren går til for profesjonell og personlig samhandling? Denne kunnskapen vil hjelpe den nye medarbeideren til å identifisere hvem man bør gå til, og for hva.
 • Lag en plan for å håndtere deres arbeidsbyrde. Du bør starte denne prosessen så tidlig som mulig slik at de ande medarbeiderne er oppdaterte vedørende at noen skal slutte.
 • Minn dem på taushetsplikt. Når medarbeidere slutter ved de mye om deg, dine konkurrenter, dine klienter og dine sikkerhetstiltak. Hvis de har tilgang til konfidensiell informasjon må du minne dem på deres plikt til å ikke bruke eller avsløre noe. Hvis de har signert en taushetserklæring bør du gå gjennom denne med dem for å gjøre det klart.
 • Kommuniser med medarbeidere som blir påvirket. Det at en kollega slutter kan være traumatisk for kollegene, så kall inn til å et møte for å berolige dem. Forklar at man tar tak for å fullføre prosjekter, og for å fange opp spesiell kunnskap. Hvis det at noen også slutter innebærer mulighet for avansement, bør du passe på å vise til dette som en positiv mulighet.
 • Avtal et avslutningsintervju. Din bedrift kan lære mye ved å gjennomføre et strukturert avslutningsintervju med den som slutter, selv de du er glad for å se gå.
 • Den dagen de sluttter må du samle inn bedrifttens datamaskiner, PDS-er, mobiltelefoner, USB-nøkler og andre lagringsenheter. Pass på at du innhenter all dokumentasjon, inkludert telefonbøker, som vel som bedriftens nøkler, kort og ID-kort. Informer sikkerhetsavdelingen og endre tilgangskoder når nødvendig.
 • En avslutningsmarkering er den tradisjonelle måten å ta fervel med en medarbeider på. Dette kan være noen få ord på kontoret, eller en stor fest avhengig av hvor lenge de har jobbet det og hvor populær medarbeideren er.
 • Slett navnet på vedkommende fra skriftlig dokumentasjon, inkludert brevhoder, nettsider og brosjyrer, og interne telefonlister og organisasjonskart.
 • Ta sikkerhetsmessige tiltak. Deaktiver alle passord på nettverket og på datamaskinen, alle e-postkontoer og alle kontoer for fjerntilgang.

Husk, desto mer konstruktivt du ser på og håndterer denne endringsprosessen, desto mer positivt og mindre traumatisk blir overgangen for alle som er involvert.