1. Ressurssenter
  2. Personalhåndtering
  3. Ansattes prestasjoner
  4. Hvorfor bør jeg gjennomføre vurdering av ansatte?

Hvorfor bør jeg gjennomføre vurdering av ansatte?

Hvorfor bør jeg gjennomføre vurdering av ansatte?

For mange ledere tror at en medarbeider som gjør jobben sin godt nok, er nok til å berettige deres tilstedeværelse, og at vurderinger er bortkastet tid. Gjort dårlig kan det være at de har rett!

Vurderinger en et individuelt verktøy for å belønne prestasjoner og forbedre ytelse. De lar lederne få vite hvordan de ulike brikkene i en organisasjon fungerer, og gir dokumentasjon dersom en arbeiders prestasjoner skulle falle nedenfor akseptable nivåer. De ansatte drar fordel fra positiv forsterkninger for godt arbeid, og retningslinjer for hvordan de kan bygge på dette i fremtiden. De har også muligheten til å høre om områder de kan forbedre seg innenfor, og bli hørt om eventuelle problemer eller ideer for forbedringer.

Du kan se at det er et område med mange fordeler for alle involvert. Her er noen retningslinjer på hvordan du kan gjøre vurderinger til din bedrifts mest produktive årlige møter.

  • Regelmessig - Vurderinger bør gjennomføres en eller to ganger i året. De bør ganske enkelt formalisere hva du allerede har snakket om, slik at hvis dine ansatte er overrasket over hva du sa, er det noe som mangler i din ledelsesteknikk.
  • Forberedt - Vis en ekte interesse ved å oppriktig vurdere dine medarbeideres prestasjoner, og ta frem spesifikke tema som skal diskuteres. Be dem om å gi poeng til egne prestasjoner mot deres mål før vurderingen.
  • Rettferdig - Sett samme standard for alle medarbeidere som gjør samme jobb, og gi ansatte som gir problemer en avtalt mengde tid til å rette på sine svakheter. Den enkleste måten å sikre dette er å standardisere skjema slik at en lik sammenligning kan gjøres.
  • Positiv - Tanken bak vurderinger er å forbedre et individs prestasjoner, ikke å finne feil eller plassere skyld. Start alltid med positive kommentarer, når dere diskuterer problemer bør du fokusere på hvordan man skal løse de.
  • Objektiv - Bruk en ensartet skala for vurderingen, og prøv å dempe personlige oppfatninger. Du må likevel ikke være redd for å presentere et balansert bilde som inneholder både positive og negative kommentarer.
  • Se fremover - Det å jobbe sammen for å sette mål som er målbare og oppnåelige, øker sjansen for at de vil bli oppfylt.
  • Klar - Til slutt, vær sikker på at den ansatte vet nøyaktig hva de skal oppnå, og hva de neste stegene er. Hver bedrift er forskjellig på om en vurdering skal knyttes til lønnsvurdering eller ikke. Uansett hva din policy er, vær sikker på at dine ansatte forstår den.

Ikke vent til det er tid for vurdering for å la dine ansatte vite hvordan de gjør det. Ros godt arbeid når det opptrer, og grip inn umiddelbart hvis prestasjonene går ned. Vurderinger er sentrale, men kontinuerlige tilbakemeldinger basert på det, er nøkkelfaktoren i effektiv prestasjonsforbedring.