1. Ressurssenter
 2. Personalhåndtering
 3. Ansattes prestasjoner
 4. Hvordan kan jeg være en god mentor for ansatte?

Hvordan kan jeg være en god mentor for ansatte?

Hvordan kan jeg være en god mentor for ansatte?

Da Odyssevs, den greske krigeren, kjempet i Trojanerkrigen, overlot han ansvaret for sin sønn til sin store venn mentor, rådgiver og verge for det kongelige hushold.

Ordet har deretter betydd en erfaren og tiltrodd rådgiver.

Å være en mentor er en kunstform: kunsten å overføre visdom. Det er den måten et individ lærer på fra noen som er eldre og visere, en som har gått den samme veien og som er erfaren i å navigere mellom utfordringene.

Alle kan bli en mentor så lenge som de har kunnskap de kan overføre og ferdigheten, tiden og engasjement til å gjøre det. Den virkelig utmerkede naturlige mentoren er en eksepsjonell og uvurderlig person.

Kjennetegn for en god mentor
Den første viktige hensynet man må ta i forhold til å bli en mentor er at det betyr dannelse av et meningsfylt forhold fremfor overføring av en funksjon. Med andre ord er det en langsiktig forpliktelse.

Det er selvsagt mulig å lære seg opp til å bli en "god" mentor, men kun hvis du allerede innehar nødvendige mellommenneskelige ferdigheter som kan utvikles videre. Disse inkluderer:

 • En interesse for å hjelpe andre i å lykkes – selv om de til slutt kan gå fordi dine prestasjoner.
 • Kunnskap – være flink i jobben din og vite hva du snekker om.
 • Engasjement – ha en ekte interesse for andre mennesker, en villighet til å danne et forhold og til å kjenne og vise omtanke.
 • Troverdighet - evnet til å holde ting kun mellom dere to.
 • Tilgjengelighet – ikke være skremmende, men åpen og omsorgsfull.
 • Ærlighet – nemlig evnen til å gi ærlige svar.
 • Evnen til aktiv lytting og spørsmålsstilling – slik som å plukke opp stikkord, reflektere over tidligere tema, undersøke forståelse, minimalisere antakelser og ikke avbryte.
 • Empati – forstå og anerkjenne andres erfaringer uten å kjenne behovet for å legge til egne anekdoter.
 • Nøytralitet – ikke komme raskt fram med skyld, men se etter objektive løsninger på problemer eller feil.
 • Veilede, ikke løse – evnen til og tre tilbake, gi svake vink, men la andre ta sine egne beslutninger, feil og suksesser.

Få til rett balanser
Det er denne siste egenskapen som kanskje mest tydelig definerer dine evner til å bli en god mentor. Balansen mellom å hjelpe for mye og for lite er hårfin, og noen som bør være forstått instinktivt fremfor lært i et klasserom.

Når din protesjé kommer til deg med et problem som du enkelt kan se svaret på, er det fristende å løse det. Men dette er ikke det å være en mentor. Ved å løse det for dem reduserer du deres mulighet til å gjøre dette på egen hånd. Mennesker lærer best ved å møte nye utfordringer, og i at det gjør det utvikler de nye ferdigheter for å løse fremtidige utfordringer.

Hemmeligheten bak å være en vellykket mentor

 • Det er et partnerskap - Du kommer ikke til å like alle protesjeer. Og ikke alle protesjeene vil like deg. Prøv og plukk ut personer med forenlig bakgrunn, erfaring og personlighet. Gå videre hvis det ikke er en god relasjon etter to eller tre møter.
 • Definer målene - Unngå å foreslå disse selv, hjelp din protesjé i å definere deres egne mål. Din jobb er å sikre at de er målbare og kan oppnås.
 • Sett retningslinjer - Bli enige om hvor ofte dere vil møtes og hvor mange e-poster og telefonkontakt som vil fungere for dere begge.
 • Kommuniser - Det betyr både å lytte og snakke. Finn ut hva som er din protesjés styrke og svakheter gjennom åpne spørsmål og aktiv lytting.
 • Del, ikke foreles - Du er ikke en sjef eller en instruktør. Din rolle er å gjøre erfaringene fra ditt yrkesaktige liv tilgjengelig slik at din protesjé kan lære fra de. Ikke tro at du alltid må levere svar. Noen ganger er det om gjensidig utforsking.
 • Lag et diagram over fremgangen. Det er den beste måte å holde oversikt på, og vise protesjeene hvor langt de har kommet.

Det er ingen tvil om at mentoring er et kraftig og kostnadseffektivt verktøy. I de retter hender kan mentoring forbedre ratene for rekruttering og det å beholde folk, gjøre klart for sømløse etterfølgelse og fremme produktivitet gjennom økt engasjement og jobbtilfredshet.

Har du det som kreves?