1. Ressurssenter
 2. Personalhåndtering
 3. Ansattes prestasjoner
 4. Hvordan kan jeg løse konflikter mellom kolleger?

Hvordan kan jeg løse konflikter mellom kolleger?

Hvordan kan jeg løse konflikter mellom kolleger?

Det er ingen tvil om at i enhver gruppe vil du før eller senere komme ut for konflikt. Som en direktør, leder eller arbeidsleder, er megling i konflikter en utfordring beslektet med å gå på stram line. Men det er en utfordring som følger med territoriet.

Så hva er den anerkjente visdommen i å håndtere konflikter på en vellykket måte? Hvordan blir du en Henry Kissinger fra Personalavdelingen? Her er våre topp-tips.

 • Få øye på konflikt tidlig – Hvis du tror det brygger opp til trøbbel mellom dine medarbeidere må du konfrontere virkeligheten og ikke bare håpe at det vil gå over. En uløst konflikt vil bli betent, og kan vokse til noe større.
 • Dette er av de bredere problemene - Husk alltid at det ikke bare er motpartene som blir påvirket. Alle i deres nærområde vil bli påvirket av stresset. Handle raskt før folk velger side, og ditt team eller organisasjon er splittet.
 • Skap omgivelsene - "Å ta den ut" midt på kontoret vil ikke fungere. Møter bak lukkede dører lar alle involverte få muligheten til å lufte og dele dine synspunkter på en rolig og omtenksom måte. Men før noen sier noe, få dem til å forstå og bli enige om at det eneste formålet med dette møte er å løse konflikten.
 • Kom sammen - Møt alltid motstanderne sammen. La hver få oppsummere situasjonen fra deres synsvinkel uten å bli forstyrret. Forsterkt det faktum at dette kun kan løses gjennom diskusjon og forhandling.
 • Vær selvsikker – Ikke vær full av medfølelse, eller beveg deg i utkanten av problemet. På den annen side, unngå å innta en aggressiv tone. Lytt med empati og objektivitet. Gjør det klart at du ikke vil ta side.
 • Få tak i fakta - Still spørsmål for å klargjøre og forstå nøyaktig hvor det underliggende problemet er. Identifiser de viktigste problemene, og si hvordan du ser at dette påvirker individuelle prestasjoner, forstyrrer kundebehandling og ødelegger klientrelasjoner. Fokuser utelukkende på jobbspørsmål og legg individuelle personligheter til side.
 • Bli enig om problemet sammen - Bygg konsensus om din vurdering av problemet før du leter etter en løsning. Se etter felles utgangspunkt for motstanderne. Din klargjøring alene kan avslutte konflikten på dette punktet. Hvis ikke er det viktig at dere blir enige om et felles perspektiv på problemet.
 • Personlighet vs. prosess - Det kan bli klart at konflikten har sitt utspring som en spenning mellom motstridende personligheter, fremfor fra et bestemt område på jobben. Gjør det klart at mens det er rimelig å være uenige om jobb-spørsmål, det er uprofesjonelt og uakseptabelt å la personlige konflikter påvirke arbeidsplassen. En nyttig øvelse for å få frem en videre forståelse og løsning, er å be hver part om å identifisere hva den andre ansatte kan stoppe, starte, gjøre mer eller gjøre mindre av.
 • Utforsk mulige løsninger - Identifiser og diskuter potensielle løsninger. Hvis en part føler at de har vunnet, vil den andre kanskje fortsatt forbli misfornøyd, så konsentrer dine anstrengelser om å bygge en løsning som er positiv for begge. Insister at begge sider gir innspill til problemløsningen, og forsikre alle om hva han eller hun personlig kan gjøre for å løse konflikten.
 • Bli enige om en løsning – Når de potensielle løsningene har blitt diskutert, bør dere bli enige om den løsningen som best tilfredsstiller behovene for begge partene og din organisasjon. Skriv ned alle handlinger man er blitt enige om tydelig. Beslutt hvordan dere i fellesskap vil måle suksess. Overvåk fremskritt regelmessig og forsterk suksess på en positiv måte med verbal ros.