1. Ressurssenter
  2. Personalhåndtering
  3. Ansattes prestasjoner
  4. Hvordan håndterer jeg en ansatts prøveperiode?

Hvordan håndterer jeg en ansatts prøveperiode?

Hvordan håndterer jeg en ansatts prøveperiode?

Prøveperioden gir deg noe til å forsikre deg om at valget du tok for din ledige stilling var det riktige valget.

Det er en mulighet til å evaluere den nye ansattes prestasjoner, forpliktelser og generelle egnethet i stillingen, og til å foreta de nødvendige tiltakene hvis de ikke tilfredsstiller kravene. De varer generelt sett mellom en og seks måneder, og både du og den ansatte har muligheten til å gå fra avtalen på ethvert punkt under denne perioden.

Sette standarden
Det er flere ting du kan gjøre for å gi din nye medarbeider den meste muligheten til å bestå prøveperioden,

  • Gi medarbeideren en klar stillingsbeskrivelse.
  • Gi en oversikt over den generelle forretningspraksisen og prosedyrene.
  • Sett av tid til all nødvendig opplæring som vil hjelpe medarbeideren til å nå kravene
  • Forklar når medarbeideren vil bli evaluert, og hvilke metoder som vil bli brukt.

For at du skal kunne vurdere din nye medarbeider må du først finne ut hva du forventer fra dem på de ulike trinnene gjennom prøveperioden. Du kan enten gjøre dette ut fra erfaring (hvor lang tid tok det for den forrige personen som fikk stillingen å mestre den), eller å jobbe deg frem til egnede sjekkpunkter sammen med folk som har en lignende stilling.

Pass på at alle disse sjekkene er tydelig beskrevet, enkle å måle og oppnåelige.

Sett opp ukentlige eller månedlige 1-til-1-møter hvor du kan gå gjennom progresjonsrapporten, og tilby tilbakemeldinger på de ulike aspektene ved deres rolle ved å forklare både områdene hvor de utmerker seg, og områder hvor de må forbedre seg.

Når noen starter i en ny jobb er det svært vanskelig for dem å vite hvordan de klarer seg, derfor bør du prøve å tilby veiledning når det er mulig. Prøv alltid å hold kritikken konstruktiv, og tilby løsninger på problemer heller enn å kun peke på det faktum at de eksisterer.

Å få tilbakemeldinger fra folk de har arbeidet tett sammen med er et annet viktig steg i prøveperioden. Be dem om å være åpen og ærlig, og sil deretter disse funnene tilbake til medarbeideren, selvsagt anonymt. Dette kan enten gi dem ros og bygge opp deres selvtillit, eller peke på områder hvor de må forbedre seg.

Ikke vær redd for å justere de ulike kravene etter hvert som du begynner å kjenne din medarbeider bedre. Hvis noen strever kan du prøve å gi dem noe mer oppnåelig, og hvis noen løser alle oppgaver med enkelhet, tilby noe litt mer utfordrende for å se hvordan de takler det.

Sette ting på plass
Uheldigvis er det slik at ikke alle ansettelser kommer til å være en suksess, og det er viktig å legge merke til hvor du har gjort en feil, og handle etter det.

Først må du finne ut hvorfor ting ikke går som forventet. Har du satt de forventede kravene for høyt? Har det vært noen eksterne faktorer som har påvirket utviklingen til en ansatte (slik som forsinket opplæring)? Hva kan du gjøre for å hjelpe til med å få ting tilbake der de bør være? Husk at alle lærer i ulik fart, og noen ganger er bare litt praksis det som skal til.

Noen ganger når du ansetter, ansetter du de riktige folkene, men setter dem til feil jobb. Før du prøver å kutte dine tap, se rundt omkring i bedriften for å se om det er et sted hvor de vil være mer egnet.

Hvis du må la noen gå, pass på at du avholder et utgangsintervju hvor du kan diskutere nøyaktig hvor ting gikk feil. Dette for å hjelpe dem med å forbedre deres sjanser i deres fremtidige karriere. Hvis du lar noen gå på grunn av oppførsel må du passe på å holde deg til fakta for å unngå juridiske problemer i etterkant.

Deres evaluering av deg
På samme måte som at dette er en periode hvor du kan vurdere din nye medarbeider, vil de også vurdere for seg selv om de har tatt riktig beslutning. Med en gang de har avsluttet prøveperioden er de forpliktet til å arbeide der minst ut oppsigelsestiden, derfor ønsker de å forsikre seg om at det er et sted de ønsker å være.

Hvis du ønsker å forsikre deg om at din nye medarbeider blir (sparer deg bryet og kostnaden med å gå gjennom hele rekrutteringsprosessen igjen), må du først og fremst få dem til å føle seg som en viktig del av teamet. Pass på at de vet hvor de passer inn, hvor mye deres ferdigheter og erfaring er verdsatt, og gjør deg selv tilgjengelig for å høre på deres spørsmål og bekymringer.

Med en gang det er over
Dagen du endelig kan la din nye medarbeider vite at de har bestått prøveperioden, er en dag for å smile, buste ut i lettelse og la alle vite at din rekrutteringskampanje var vellykket. På samme måte som kostnader og tid til å ansette er en av faktorene rekrutteringsansvarlige blir vurdert etter antall nye medarbeidere som består prøveperioden.

Ved slutten av denne perioden bør din medarbeider ha en god ide om hva det er blitt ansatt for å gjøre, og hva de må gjøre for å oppnå det. Det betyr likevel ikke at du kan la de være for seg selv for å få ting gjort. Hvis du har bygd opp et godt arbeidsforhold, er det viktig at du holder dine faste møtetidspunkter slik at du kan diskutere hvordan de arbeider mot sine langsiktige mål.