1. Ressurssenter
  2. Personalhåndtering
  3. Ansattes prestasjoner
  4. Hvordan bør jeg nærme meg pågående talentledelse?

Hvordan bør jeg nærme meg pågående talentledelse?

Hvordan bør jeg nærme meg pågående talentledelse?

På enkleste måte er ledelse av talenter hvordan du som en bedrift ser, rekrutterer og holder på medarbeidere med de ferdighetene din organisasjon trenger for å vokse og gjøre suksess.

Det første fokuset til god talentledelse er alltid produktivitet. Slik at den er proaktiv i forhold til å se og oppfostre potensiell innenfor din stab og fra utsiden, lar det vokse og styrer det for å oppnå planlagt endring og vekst.

Nøyaktig hva denne endringen og veksten er vil endres over tid. Hva det alltid må være sentrert rundt er å forutsi og dekke strategisk viktige områder.

Ferdigheten for talentledelse ligger i det å forsikre, uansett hvilke utfordringer din organisasjon står ovenfor, at det vil være tilgjengelig talent til å møte de, til å lese de og til å overkomme de.

  • Vit hvem ditt talent er - Ikke begå den feilen å tro at alt ditt talent befinner seg i de øvre ledelseskretser. Tenk mer kreativt. Utvid din definisjon av talent til å inkludere de som har spesialistfunksjoner og som har kundekontakt, eller andre førstelinjeroller. Flere og flere vellykkede organisasjoner innser at de menneskene som best kan bringe organisasjonen fremover ofte ikke er de som allerede befinner seg i lederposisjoner.
  • Definer dine strategiske behov - Vurder dine nåværende og fremtidige strategiske mål først, se deretter etter de som er innenfor og utenfor din organisasjon, med nøkkelferdighetene til å møte dem.
  • La dine medarbeidere vite hva slags talent du søker- Når talent-gapene har blitt definert lar du medarbeiderne dine vite kompetanseområdene og ferdighetene du krever. Du kan velge å la medarbeiderne nominere seg sevl, deres kolleger eller deres venner til din talentpool. Husk at hvis du gjennomfører en eller annen form for internt henvisningsprogram, vil du også ha behov for å gi belønning i henhold til dette.
  • Etabler vurderingsmetoder - Identifiser pålitelige metoder for å vurdere talent, og forsikre deg om at folk forstår hvordan de vil bli vurdert, og hvordan informasjonen vil bli brukt i å utvikle deres karrierer. God tilbakemelding på alle vurderinger og utviklingsaktiviteter er essensielt.
  • Møt kostnadene - Kostnadene for talentledelse kan utlignes mot og likestilles mot at man overkommer markedsbegrensninger. Det at man fyller gap i talenter og det at man tilfredsstiller strategiske mål
  • Suksessmål - Når mer tradisjonelle HR-funksjoner måler suksess gjennom antall medarbeidere ansatt, måler talentledere sin suksess gjennom den totale effekten på produktivitet. Dets endelige mål er ROI, målt som forholdet mellom penger brukt på talentledelse og verdien av økt avkastning.

Talentfulle mennesker ønsker å arbeide et sted hvor de blir utfordret og stimulert, hvor de kan vokse og lære, og hvor de vil bli anerkjent for sine anstrengelser.

Som en regel slutter de fordi de er demotiverte, ikke fordi de vil få bedre betalt et annet sted. Gjør talentledelse til en sentral del av din strategi, og dine ansatte med høyt potensial vil bli værende og bli viktige for den fremtidige suksessen til din organisasjon.