Ressurssenter

Din kilde til informasjon om arbeidsmarkedstrender, innsikt i rekruttering og beste praksis innen HR, inkludert opplæring, workshops og webinarer.

Article Headlines

Oppgrader din brukeropplevelse: Oppgrader til en nettleser som støtter Monster

Hvilke spørsmål bør jeg stille kandidaten?

Hvordan bygger jeg opp en base bestående av kompetanse?

De beste spørsmålene den som skal undersøke referanser kan stille

Kunsten å rekruttere gjennom sosiale medier

De beste bor ikke i Norge

Norske selskap får ikke tak i de beste folkene. Det er konsekvensen av å begrense søket etter nye ansatte til Norge. En norsk søker som ser bra ut målt mot andre norske søkere, vil ofte fremstå som faglig svakere og med urealistisk høye lønnsforventninger dersom stillingen er lyst ut internasjonalt.

Forberedelser til kandidatintervju

En flink intervjuer leter etter både spontanitet og grundige forberedelser. For å gjøre begge kan du lage et rammeverk for intervjuet.